โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

ไอแมกซ์ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวตส์เกต เลขที่ 199,
199/1-2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน เขตบางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

IMAX Westgate Cineplex

Central Plaza Westgate 199,
199/1-2 Moo 6 Sao Tonghin,
Bang Yai District,
Nonthaburi 11140

Talat Bang Yai
127ร, 134, 177ร, 516
Google Map for IMAX Westgate Cineplex
Click map for directions to IMAX Westgate Cineplex (Google Maps)

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2019 All rights reserved.