โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวตส์เกต เลขที่ 199,
199/1-2 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน เขตบางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Westgate Cineplex

Central Plaza Westgate 199,
199/1-2 Moo 6 Sao Tonghin,
Bang Yai District,
Nonthaburi 11140

Talat Bang Yai
127ร, 134, 177ร, 516
Google Map for Westgate Cineplex

Click map for directions to Westgate Cineplex (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Westgate Cineplex

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.