โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์

61 อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 แขวงหนองบอน,
เขตประเวศ,
กรุงเทพฯ 10260

Paradise Cineplex

61 Seri Building Center (3F),
Nongbon Prawath,
Bangkok 10260

207, 133, 206, 145
Google Map for Paradise Cineplex

Click map for directions to Paradise Cineplex (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Paradise Cineplex

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2022 All rights reserved.