โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - สุพรีม สามเสน

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม,
สามเสน ถ..สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต,
กรุงเทพ 10300

Major Cineplex Samsen

Supreme Building (4F),
1024 Samsen Rd.,
Nakornchisri Rd.,
Dusit,
Bangkok 10300

141,142, 76, 558, 529 - Air Con Bus: 140
Google Map for Major Cineplex Samsen
Click map for directions to Major Cineplex Samsen (Google Maps)

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2020 All rights reserved.