โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - สุพรีม สามเสน

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม,
สามเสน ถ..สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต,
กรุงเทพ 10300

Major Cineplex Samsen

Supreme Building (4F),
1024 Samsen Rd.,
Nakornchisri Rd.,
Dusit,
Bangkok 10300

141,142, 76, 558, 529 - Air Con Bus: 140
Google Map for Major Cineplex Samsen

Click map for directions to Major Cineplex Samsen (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Cineplex Samsen

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.