โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ - พระราม 2

128 หมู่ 6 อาคาร เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ถนนพระราม 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Major Cineplex Central Rama 2

128 Moo 6,
Rama 2 Central Plaza Rama 2 Rd,
Bangkok 10150

141 ,142, 76, 558, 529 ปอ.140
Google Map for Major Cineplex Central Rama 2

Click map for directions to Major Cineplex Central Rama 2 (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Cineplex Central Rama 2

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.