โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - เพชรเกษม

611/2 อาคารสยามฟิวเจอร์,
เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรเกษม,
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

Major Cineplex Petchkasem

Siam Future Power Center Building (2F),

611/2 Petchkasem,
Bangkae,
Bangkok 10160

7, 80, 80ก, 81, 84, 123, 163, 164, ปอ.7, ปอ.80, ปอ.84, ปอ.547, ปอพ.10 - Other : mini bus Bangkae- Sanum Luang 2
Google Map for Major Cineplex Petchkasem

Click map for directions to Major Cineplex Petchkasem (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Cineplex Petchkasem

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.