โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - เพชรเกษม

611/2 อาคารสยามฟิวเจอร์,
เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนเพชรเกษม,
แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

Major Cineplex Petchkasem

Siam Future Power Center Building (2F),

611/2 Petchkasem,
Bangkae,
Bangkok 10160

7, 80, 80ก, 81, 84, 123, 163, 164, ปอ.7, ปอ.80, ปอ.84, ปอ.547, ปอพ.10 - Other : mini bus Bangkae- Sanum Luang 2
Google Map for Major Cineplex Petchkasem
Click map for directions to Major Cineplex Petchkasem (Google Maps)

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2020 All rights reserved.