โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ปทุมธานี

สาขาบิ๊กซี ปทุมธานี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 41/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Major Cineplex Big C Phatum Thani

Big C Phatum Thani 41/10 Moo 3 Ban Chang Mueang Phatum Thani,
Phatum Thani 12000

Google Map for Major Cineplex Big C Phatum Thani

Click map for directions to Major Cineplex Big C Phatum Thani (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Cineplex Big C Phatum Thani

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.