โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ฯ โลตัส นวนคร

98/103 หมู่ 13 อาคารเทสโก้โลตัส,
ชั้น 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลอง,
จังหวัดปทุมธานี 12120

Major Lotus Navanakorn

98/196 Moo 13 Tesco Lotus (2F),
Klong Luang,
Pathumthani 12120

338 (opposite side of Future Park Rangsit)
Google Map for Major Lotus Navanakorn

Click map for directions to Major Lotus Navanakorn (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Lotus Navanakorn

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.