โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

94 ถนนพหลโยธิน,
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี,
จังหวัดปทุมธานี 12130

Major Future Park Rangsit

94 Phaholyothin Rd.,
Thanyaburi District,
Pathumthani 12130

29, 39, 59, 510, 338, 555, 356
Google Map for Major Future Park Rangsit
Click map for directions to Major Future Park Rangsit (Google Maps)

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2020 All rights reserved.