โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - แจ้งวัฒนะ

104/42 หมู่ 1 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Major Cineplex Chaengwattana

104/42 Moo 1,
The Avenue Building (3F),
Changwathana Rd.,
Toonsonghong,
Laksi,
Bangkok

51, 52, 150, 356 - Passenger Van: Ram-Pakkred, Jutujak-Pakkred, Rangsit-Pakkred, Minburi-Pakkred
Google Map for Major Cineplex Chaengwattana
Click map for directions to Major Cineplex Chaengwattana (Google Maps)

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2020 All rights reserved.