โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ฯ บิ๊กซี ธัญบุรี

อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2,
159/17 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120

Major Big C Thunyaburi

Big C Super Center (2F),
159/17 Moo 4 Rangsit A.Thayaburi Patumthani 12120

SWU-Ongkarak - Bus: to Rong Kleu Market
Google Map for Major Big C Thunyaburi

Click map for directions to Major Big C Thunyaburi (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Big C Thunyaburi

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.