โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เมเจอร์ - บางกะปี

3109 อาคารโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์,
สาขาบางกะปิ ชั้น 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น,
บางกะปิ,
กรุงเทพมหานคร

Major Cineplex Lotus Bangkapi

Lotus Supercenter Bangkapi (3F),
3109 Lat Phrao Rd,
Khlong Chan,
Bang Kapi,
Bangkok 10240

126, 122, 182, 92, 137, 545, 22, 145, 151, 27, 8, 143, - Air Con Bus: 8, 27
Google Map for Major Cineplex Lotus Bangkapi

Click map for directions to Major Cineplex Lotus Bangkapi (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Major Cineplex Lotus Bangkapi

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2024 All rights reserved.