โปรดพาฉันไปที่นี่ - ここまでお願いします

เซ็นจูรี่มูวี่พลาซ่า

15 อาคารเซ็นจูรี่,
ถนนพญาไท,
แขวงถนนพญาไท,
10400

Century - The Movie Plaza Victory Monument

15 Phaya Thai Rd.,
Phaya Thai,
Ratchathewi,
Bangkok 10400

Victory Monument
14ร, 29, 34, 36, 54, 59, 74ร, 97, 163ร, 172ร, 177ร, 183ร, 187, 201ร, 503, 529ร, 538
Google Map for Century - The Movie Plaza Victory Monument

Click map for directions to Century - The Movie Plaza Victory Monument (Google Maps)

QR Code with link to Google Maps directions for Century - The Movie Plaza Victory Monument

Show this mobile- and print-friendly page to your taxi driver.
この地図をタクシードライバーに見せる、又は印刷して渡して下さい

CINEMATIC

Bangkok showtimes in one place
เช็ครอบง่าย แค่ปลายนิ้ว
© 2022 All rights reserved.